Lô D4, D5, Khu Công Nghiệp Giao Long - Huyện Châu Thành - Bến Tre
ahi@ahi.com.vn

Plant equipment manufacture


Industries we serve Energy Material production General equipments for industries

Industries we serve

  1. Energy
  2. Material production
  3. General equipments for industries